Grafički dizajn

Vizualna komunikacija

Kombinacija tipografije, fotografije, ilustracije i tiska vizualnom komunikacijom prenosi ideju i poruku brenda.

Najosnovnija podjela grafičkog dizajna

 

Jeste li znali?

“Jedan od najpoznatijih primjera grafičkog dizajna, I Love New York, rad Miltona Glasera iz 1977. godine. Nakon popularizacije ovog logotipa, grafički pojednostavljen crtež srca postao je općepoznati i općekorišteni simbol.”


Tagovi: ilustracija | tipografija | fotografija | brend | tisak | grafički dizajn